Τεχνικό Δελτίο Φυτοπροστασίας – Μάρτιος / Απρίλιος 2017