Ενημερωτικό δελτίο Σεπτεμβρίου. Αντιμετώπιση εντόμων στην φυστικιά.