Πρόγραμμα ενίσχυσης καρποφόρων δέντρων

  • -

Πρόγραμμα ενίσχυσης καρποφόρων δέντρων

Category:Γενικά

 

Τα φυτώρια μας συµµετέχουν ενεργά στο πρόγραµµα ενίσχυσης γεωργοδασοκοµικών
συστηµάτων με καρποφόρα δέντρα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης ( Μέτρο 8.2, 2014-2020)

Στα πλαίσια του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπονται ενισχύσεις για την δημιουργία αγροδασικών και αγρολιβαδικών συστημάτων  για την εγκατάστασή τους αλλά και για την συντήρησή τους τα πρώτα πέντε έτη.

Επιμέρους μέτρο 8.2 – Στήριξη για την εγκατάσταση και συντήρηση γεωργοδασοκομικών συστημάτων

Οι δικαιούχοι είναι:

– Ιδιώτες κάτοχοι και διαχειριστές γης, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ενώσεις τους

– Δήμοι ή ενώσεις δήμων, κάτοχοι και διαχειριστές γης

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας.