ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

  • -

ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Category:Αμυγδαλιά,Γενικά,Δελτίο Προειδοποιήσεων,Καρυδιά - Πεκάν,Καστανιά,Φιστικιά

Αγαπητοί επισκέπτες,

Σας ενημερώνουμε οτι εκδόθηκε τo παρακάτω δελτίo γεωργικών προειδοποιήσεων για ασθένειες που προσβάλουν την Αμυγδαλιά, την Φιστικιά, την Καστανια και την Καρυδιά απο το ΠΚΠΦΠΦΕ Βόλου με ημερομηνία ανάρτησης 01/03/2021:

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τα αρχεία απο εδώ:

https://www.agrofit.gr/wp-content/uploads/2021/03/ΔΓΠ-ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ-Ν2-01032021.pdf

https://www.agrofit.gr/wp-content/uploads/2021/03/ακρόδρυα-21-3-1.3-Φιστικιά.pdf

https://www.agrofit.gr/wp-content/uploads/2021/03/ακρόδρυα-21-4-1.3-Καρυδιά.pdf

https://www.agrofit.gr/wp-content/uploads/2021/03/ακρόδρυα-21-5-1.3-Καστανιά.pdf