ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

  • -

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

Category:Γενικά

Γειά σας αγαπητοί επισκέπτες του agrofit.gr

Σε αυτό το άρθρο, σας επισυνάπτουμε οδηγίες του εργαστηρίου Φυσικοχημικών δοκιμών Εδάφους-Νερού-Φυτικών Ιστών για την σωστή δειγματοληψία εδάφους σε αγρό που πρόκειται να αξιολογηθεί η εγκατάσταση δενδρώδους καλλιέργειας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του εργαστηρίου είναι τα παρακάτω:

Δρ. Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης / Κύριος Ερευνητής

Ινστιτούτο Εδαφουδατικών Πόρων (Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων)

Διοικητικά Υπεύθυνος Διαπιστευμένου κατά ISO 17025 Εργαστηρίου  Φυσικοχημικών Δοκιμών Εδάφους-Νερού-Φυτικών Ιστών’
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ, ΤΚ 57400, Τηλ. 2310798790 εσ. 111

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ-ΓΙΑ-ΔΕΝΤΡΑ