Συγκομιδή, επεξεργασία, αποθήκευση

Η ωρίμανση των φιστικιών αρχίζει από τα μέσα Αυγούστου. Οι καρποί δεν ωριμάζουν όλοι μαζί και γι” αυτό η συγκομιδή μπορεί να γίνει μονομιάς με καθυστέρηση αλλά και σε δύο ή σπανιότερα σε τρία «χέρια». Η περίοδος της συγκομιδής κυμαίνεται από τέλος Αυγούστου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου. Ο καρπός συγκομίζεται με ράβδισμα ή τίναγμα των δένδρων και με μηχανικούς δονητές.

Pistachio (1)
Τα συγκομισμένα φιστίκια πρέπει να απο-φλοιωθούν το ταχύτερο δυνατόν, γιατί όταν παραμείνουν με το φλοιό το ξυλώδες ενδοκάρπιο παίρνει σκούρο χρώμα (βάψιμο ή λέρωμα) και επιπλέον υπάρχει κίνδυνος προσβολής από μύκητες. Η αποφλοίωση γίνεται με ηλεκτροκίνητα αποφλοιωτικά μηχανήματα. Μετά την αποφλοίωση τα φιστίκια τοποθετούνται σε νερό, στο οποίο τα άσπερμα επιπλέουν και απομακρύνονται.

Μετά την αποφλοίωση ο καρπός αποξηραίνεται σε ειδικά ξηραντήρια σε θερμοκρασία 65°C επί 8 ώρες. Όταν πρόκειται για μικρή ποσότητα, τα φιστίκια απλώνονται σε στρώση πάχους 2-3 φιστικιών στον ήλιο επί 3-4 ημέρες. Στους αποξηραμένους σε ξηραντήρια καρπούς το ποσοστό υγρασίας μετά την αφαίρεση των λιπαρών συστατικών είναι 5-6%. Στους αποξηραμένους στον ήλιο κυμαίνεται από 8-10%.
Η σχέση βάρους αποφλοιωμένων και αποξη-ραμένων καρπών προς νωπούς προ της αποφλοίωσης υπολογίζεται σε 40:100.

Τα φιστίκια πρέπει να αποθηκεύονται σε αποθήκες καθαρές, με καλή θερμική μόνωση, με χαμηλή υγρασία, για να εμποδίζεται η ανάπτυξη μυκήτων και με δυνατότητα αερισμού. Στα παράθυρα των αποθηκών πρέπει να υπάρχει λεπτή σήτα για να αποφεύγεται η είσοδος εντόμων. Πριν από την επεξεργασία (ψήσιμο, αλάτισμα, συσκευασία) του προϊόντος γίνεται απομάκρυνση των κλειστών φιστικιών είτε με το χέρι, για μικρές ποσότητες είτε με ειδικά τύμπανα συλλεκτικών βελονών (needle picking drums).

πηγη:
 ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ & ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 Α. Χιτζανίδου
 Π.Α. Μουρίκης
 Κ.Δ. Χολέβας