Νέες ποικιλίες Φουντουκιάς

Νέες, πολλά υποσχόμενες ποικιλίες φουντουκιάς που εκτρέφονται στο Ινστιτούτο Ανθοκομίας και υποτροπικών καλλιεργειών.

Κούμπαν Corylus maxima L

Μέγεθος του καρπού 5γρ.

Παραγωγικότητα στο σχέδιο προσγείωσης 4χ4 μέτρα: 450kg / strem.

Παραγωγικότητα στο σχέδιο προσγείωσης 4χ3 μέτρα: 600kg / strem.

Randeman καρπου: 49%.

Randeman πυρινας: 68%.

Αντοχή στις ασθένειες: Υψηλή.

Αντοχή σε παγετό: έως -40C.

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες: έως + 44С.

Χρόνος ωρίμανσης: Μέσος Αύγουστου.

Σοτσι 1. Corylus maxima L

Μέγεθος του καρπού 2,6γρ.

Παραγωγικότητα στο σχέδιο προσγείωσης 4χ4 μέτρα: 400kg / strem.

Παραγωγικότητα στο σχέδιο προσγείωσης 4χ3 μέτρα: 600kg / strem.

Randeman καρπου: 49%.

Randeman πυρινας: 69%.

Αντοχή στις ασθένειες: Υψηλή.

Αντοχή σε παγετό: έως -40C.

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες: έως + 44С.

Χρόνος ωρίμανσης: Τέλος Ιουλίου.

Πρεζιδεντ Corylus maxima L

Μέγεθος του καρπού 3,0γρ.

Παραγωγικότητα στο σχέδιο προσγείωσης 4χ4 μέτρα: 500kg / strem.

Παραγωγικότητα στο σχέδιο προσγείωσης 4χ3 μέτρα: 700kg / strem.

Randeman καρπου: 49%.

Randeman πυρινας: 70%.

Αντοχή στις ασθένειες: Υψηλή.

Αντοχή σε παγετό: έως -40C.

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες: έως + 44С.

Χρόνος ωρίμανσης: Τέλος Αυγούστου.